Iets waar veel ondernemers de mist in gaan is het ‘nu-denken’. Ze stemmen al hun bedrijfsactiviteiten af op hun huidige productiecapaciteit op hun huidig aantal werknemers of op hun huidig […]

Soms zit succes in kleine dingen. Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat als uw personeel en vertegenwoordigers naamplaatjes dragen op beurzen of conferenties u sneller wordt aangesproken en de potentiële klanten […]

Stel ook op tijd een SWOT-analyse op. Deze analyse onderzoekt jouw sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen. SWOT is afgeleid van het Engels: S(trenghts), W(eaknesses), O(pportunities) en T(hreats). Zo een analyse […]

Zeer belangrijk is dat je klanten weten dat je bestaat. Dat jouw bedrijf er is. Laat je daarom horen. Anno 2016 is sociale media prominent aanwezig. Zorg er dus voor […]

Het is zeer belangrijk dat u als meerdere uw werknemers steunt. Zorg ervoor dat ze beseffen dat ze belangrijk zijn in uw bedrijf en dat wat ze doen nuttig is […]

Zorg ervoor dat u een goed doel voor ogen hebt zodat u uw bedrijf steeds de juiste richting kunt uitsturen. Werk dus een strategisch plan uit met daarin concrete details […]

Ongetwijfeld het uithangbord van uw bedrijf is de naam. Daarom is het zeer belangrijk om goed na te denken over uw bedrijfsnaam. Het is cruciaal om duidelijk te zijn wanneer […]